تبلیغات

برگزاری سمینارشادمانی اصیل دردانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

برگزاری سمینارشادمانی اصیل دردانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

 به همت مرکزمشاوره دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان سمینار شادمانی اصیل براساس درمان مبتنی برپذیرش وتعهد(ACT)برگزار شد.
بسته بندی کله پاچه و سایر آلایش خوراکی دام گامی در جهت ارتقا بهداشت عمومی است

بسته بندی کله پاچه و سایر آلایش خوراکی دام گامی در جهت ارتقا بهداشت عمومی است

دکتر زینلی پور رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان بسته بندی کله پاچه و سایر آلایش خوراکی دام را گامی موثر در جهت ارتقا بهداشت عمومی دانست.
گُل‌کاری فصلی معابر آغاز شد

گُل‌کاری فصلی معابر آغاز شد

۱۸هزار مترمربع گلکاری فصلی در حاشیه برخی معابر سطح شهر زیبایی و جلوه‌ی خاصی به مناظر عمومی شهری خواهد بخشید.

اخبار سیرجان

Back to Top