دکه نشریات

تبلیغات

معاون ستاد بحران شهرستان سیرجان:
معاون ستاد مدیریت بحران شهرستان سیرجان گفت: پس از سرریز سد تنگوییه هم‌اکنون رودخانه منطقه کهن‌شهر، امام‌زاده علی و نجف‌شهر را در بر گرفته است.

اخبار سیرجان

Back to Top